Zadaszenie tarasu w prawie budowlanym

Zadaszenie tarasu w prawie budowlanym

Dlaczego o tym wspominam? Często moi klienci chcą czuć się bezpiecznie i nie narażać się urzędom państwowym. Dodatkowo każda wizyta w urzędzie wiąże się z czekaniem w kolejkach, czasami z opłatami, nie mniej zawsze wiąże się z naszym cennym czasem. Dlatego zachęcam Cię do przeczytania najważniejszych zapisów prawa budowlanego.

Na początek, dobra wiadomość. Prawo budowlane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. nie wymaga pozwolenia na budowę zadaszenia tarasu lub dachu nad tarasem.  

Prawo budowlane nie wymienia bezpośrednio takich zwrotów, nie miej występują istotne zapisy dotyczące obiektów budowlanych. W ostatnich latach nowelizacje w prawie budowlanym zdjęły obowiązek uzyskania pozwolenia na wiele róźnych budynków oraz konstrukcji, np. najpopularniejsza wiata na samochód o powierzchni zabudowy do 50 m2 możne stanąć na działce na której znajduje się budynek mieszkalny bez pozwolenia (jedna sztuka na 500 m2 działki). Wiata na samochód nie wymaga nawet zgłoszenia.

Według Art. 29 Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W skrócie: pozwolenie nie jest wymagane podczas przeprowadzania remontów obiektów budowlanych oraz przebudowy obiektów mieszkalnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Dodatkowo pozwolenie nie jest wymagane przy budowie obiektu małej architektury, co spokojnie możemy rozumieć jako zadaszenie tarasu.

Natomiast Art. 30. Obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych. Pozwolenie w myśl tego artykułu jest wymagane, jeżeli będziemy interpretowali zadaszenia tarasu jako przebudowę budynku mieszkalnego.

Bez obaw, jeżeli według nas budowa zadaszenia nad tarasem jest remontem, nie musimy się obawiać o pozwolenia ani zgłoszenia. Dla naszego bezpieczeństwa, zawsze zadaszenie tarasu będzie rozumiane jako obiekt małej architektury. Możemy spać spokojnie.

Śpimy spokojnie, lecz nie zapominamy o Art. 5. Wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych.
Tu chodzi o Wasze bezpieczeństwo!

Obiekt budowlany jako całość (…), biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

  1. nośności i stateczności konstrukcji,
  2. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
  3. bezpieczeństwa użytkowania.

Pamiętajmy zatem o używaniu zadaszeń tarasów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz samą budowę wykonajmy w zgodzie z praktykami budowlanymi. Osobiście odradzam budowanie zadaszeń na własną rękę. Pamiętajmy że konstrukcja musi być bezpieczna i najlepiej jeżeli będzie służyła Ci całe lata.

 

Z prawniczymi pozdrowieniami,

Eryk Pietrak

Prezes Pietrak Zadaszenia Tarasów

Artykuł powstał w oparciu: Dz.U.2017.0.1332 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

One Response

  1. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu 517 827 403, z chęcią opowiem wiecej 🙂
    For more informations, call directly to CEO 517 827 403, I will share with you more informations. 🙂

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *